ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 -70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566

20 ธันวาคม 2565